Trần tấm Gạch Mát (gachmat), Báo giá Gạch Mát chống nóng 2022