Tấm cách nhiệt, giải pháp chống nóng cho trần và tường