Lắp đặt vách thạch cao chống cháy nhà xưởng đạt chuẩn