Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường có thật sự chất lượng?