Hợp đồng thi công trần thạch cao dành cho khách hàng và các đơn vị, nhà thầu thạch cao phù hợp.

Dangphuc Gypsum xin giới thiệu những mẫu hợp đồng thi công trần thạch cao chuẩn, phù hơp với các đơn vị, nhà thầu thi công chuẩn.

quý anh chị nhà thầu yên tâm vì cơ bản những mẫu hợp đồng làm trần vách thạch cao dưới đây dựa vào thoả thuận 2 bên nên yên tâm là 2 bên hợp tác dựa trên tinh thần thiện chí, tin tưởng dịch vụ thi công trần vách thạch cao của từng đơn vị nhé

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở hạng mục trần thạch cao

Mẫu hợp đồng thi công trần thạch cao đóng mới hoặc sửa chữa nhà vẫn áp dụng được.

Bạn muốn có mẫu các hợp đồng thi công, giao khoán,… làm các hạng mục phụ như: Sơn, lắp trần thạch cao, lắp dựng mái tôn, lan can cầu thang, thang máy… của một công trình xây dựng dân dụng thì bạn tìm đúng chỗ rồi đấy

Mẫu 1 hợp đồng thi công trần thạch cao

mẫu hợp đồng thi công trần thạch cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————–***———-

 
HỢP ĐỒNG THI CÔNG TRẦN THẠCh CAO

(Số: ……………./HĐSCNO)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh: …………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ Ở (BÊN B):

Do ông (bà): Hồ Đăng Phúc………………………………………………………………………………………

Điện thoại: 0384669552………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: 314/27/1B, Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hoà, Đồng Nai………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA

Bên A giao trách nhiệm cho bên B những công việc sửa chữa tân trang lại phòng ngủ: Thi công đóng mới trần thạch cao, sơn nước, thi công giấy dán tường hàn quốc, đi điện âm trần thạch cao.

– Yêu cầu về trần nhà: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về tường: …………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn phòng: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: nguyên vật liệu về điện.

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …………………………………………………………………

c) Bên B ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

d) Bên B phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

3.5 Bên B phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, mặt bằng thi công.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

6.1 Giá trị hợp đồng tính theo không lượng m2.

6.2 Bảng báo giá và khối lượng tạm tính.

STTHạng mụcĐơn giáSố lượng (m2)Thành tiền (vnđ)
1Trần thạch cao, sơn nước190,000203,800,000
2Giấy dán tường hàn quốc80,000564,480,000
3Điện1,000,0001 (phòng)1,000,000
Tổng9,280,000
VTA 10%928.000
Bằng chữMười triệu hai trăm lẻ tám ngàn đồng.10,208,000

Ghi chú: khối lượng tạm tính, thi công xong sẽ đo khối lượng thực tế.

Điều 7: BẢO HÀNH

Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Nhà thầu khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định tại Điều 19 [Bảo hiểm và Bảo hành]

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng thi công trần thạch cao. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                              Chức vụ                                                               Chức vụ

                      (Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                     Hồ Đăng Phúc

dề xuất: thi công trần thạch cao

Mẫu 2 Hợp đồng thi công trần thạch cao

Mẫu hợp đồng thi công trần thạch cao, vách thạch cao và các hàng mục đóng trần vách, sơn nhà, chống thấm đều phù hợp nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

———-o0o———-

Hà Nội ngày ….. tháng…. Năm 2013

HỢP ĐỒNG THI CÔNG TRẦN THẠCh CAO


– Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25/9/1996 và Nghị định 17 HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT ban hành hướng dẫn thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.
BÊN A: Khách hàng.
Đại diện: …………………………………………………………………………….   

Chức vụ: ………………………

Địa chỉ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………..

BÊN B: Đơn vị thi công: Dangphuc Gypsum

Đại diện: Hồ Đăng Phúc
Địa chỉ:  314/27/1B, Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại:  0384669552

MST: 8398716522

Email: Thachcaoco.ltd@gmail.com

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công trần thạch cao với các điều khoản sau:

1.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên B nhận thi công công trình gồm các hạng mục và giá trị như sau:

STTHạng mục công trìnhĐơn vị ( m2)Đơn giá (vnđ)
1trần thạch caom2vnđ
2vách thạch caom2vnđ
VAT 10%10%
Tổng


2GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Diện tích hợp đồng thi công trần thạch cao : …………………………………

Giá Trị Hợp Đồng : …………………………………………..……

Bằng chữ: Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….…………..……

2.1. Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 03 đợt bằng tiền mặt.

2.1.1. Đợt 1: Bên A thanh toán trước 50 % tổng giá trị hợp đồng khi bên B vận chuyển vật tư đến.

Thành tiền: ………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

2.1.2 Đợt 2 : 30% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm công trình thi công hoàn thiện phần thạch cao.Thành tiền: VNĐ : ………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

2.1.3 Đợt 3 : 20% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm công trình thi công hoàn thiện toàn diện.Thành tiền:

VNĐ : ………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..
3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:

Bên A:- Có trách nhiệm đứng tên trên giấy phép xây dựng và tiến hành thủ tục hoàn công.

– Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng

Bên B:

– Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao công trình thi công phần thạch cao đúng yêu cầu và thời gian cho bên A- Có trách nhiệm giám sát quyền tác giả trong suốt thời gian thi công. 

 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau : 

– Phát sinh mới của bên A yêu cầu.

– Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

4.ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

– Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng thi công trần thạch cao theocác điều khoản của hợp đồng, nếu có tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để đạt được sự thống nhất chung. Nếu không đạt được sự thống nhất trong quá trình tranh chấp, thì sự việc sẽ được giải quyết theo khuôn khổ pháp luật nước  Cộng hoà XHCN Việt Nam

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01bản, bên B giữ 01 bản.

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

FAQs Về Hợp đồng thi công trần vách thạch cao.

Bạn đang cần mẫu hợp đồng thi công?

Nếu bạn đang cần mẫu hợp đồng thi công trần thacjhc ao, vách ngăn và các hạng mục như sơn nhà, sửa chữa nhà ở, chống thấm, vv thì Dangphuc Gypsum xin giới thiệu 1 số mẫu cho Anh chị cần tham khảo.

Khi nào cần tới mẫu hợp đồng thi công trần thạch cao

Khi đối tác ( khách hàng) và bạn có nhu cầu đều có thể lên hợp đồng. đặc biệt là các công trình lớn.
hiện nay thỉnh thoảng xuất hiện tình tràng các khách hàng khi gọi các nhà thầu đến báo giá và thi công không có hợp đồng, có dấu hiệu chây ì, Anh em thầu thợ không lấy được tiền không biết kêu ai

Lên hợp đồng có tác dụng gì.

Để đảm bảo quyền lợi cho 2 bên, làm việc chính xác dựa trên tinh thần thiện chí, uy tín và chất lượng, tiến độ cũng như tiền bạc sòng phẳng.

Đơn vị lắp đặt trần thạch cao chuyên nghiệp

Dangphuc Gypsum là đơn vị chuyên thi công lặp đặt trần thạch cao, vách ngăn thạch cao uy tín, chuyên nghiệp được sự tin tưởng của quý khách hàng trong nhiều năm qua bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Là chuyên gia trong lĩnh vực lặp đặt trần thạch cao đã hoạt động trên 10 năm kinh nghiệp. luôn mang đến cho khách hàng nhữn dịch vụ, chất lượng và giá thành lắp đặt trần thạch cao tốt nhất.

Khu vực hoạt đồng của Dangphuc Gypsum:

Lặp đặt trần thạch cao tại Biên Hoà, Đồng Nai

Thợ làm trần thạch cao tại Quận 1 TpHCM

Làm trần thạch cao tại quận 2 TpHCM

Làm trần thạch cao tại Quận 3 tpHCM

Thợ làm trần thạch cao tại gò vấp.

Đơn vị thi công trần thạch cao tpHCM

Làm trần thạch cao tại bình dương

Thi công trần vách thạch cao thuộc khu vực Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Vũng tàu, Hà nội, VV..

Quy trình làm việc của Dangphuc Gypsum

Với quy trình làm việc chặt chẽ, linh động – nhạy bén trong công việc, xử lý phát sinh không mong muốn.

1. Tư vấn – Thiết kế và báo giá thi công

Sau khi tham khảo sơ bộ mục đích, mong muốn và khối lượng thi công, Dangphuc Gypsum sẽ báo giá sơ bộ khối lượng chi phí tạm tính.

2. Khảo sát thực tế, đo đạc và kí kết hợp đồng

Để có khối lượng thực tế và tính chất công trình cũng như hiểu rõ hơn về thiết kế, Dangphuc Gypsum sẽ có nhân viên đến tận công trình khảo sát, Báo giá và tiến hành đo đạc, thông nhất kí kết tiến hành thi công

3. Tiến hành thi công, lắp đặt tại công trình, nghiệm thu

Sau khi kí kết thống nhất thời gian thi công và thời gian hoàn hành.  Dangphuc Gypsum sẽ tạm ứng chi phí 30 – 50 % tổng khối lượng tạm tính tuỳ thuộc và tính chất và khối lượng sản phẩm. Sau khi nghiệm thu hoàn thành.

Khách hàng thanh toán 100% giá trị khối lượng thực tế ( đã bao gồm phi phí tạm ứng).

4. Bảo hành

Những dịch vụ do Dangphuc Gypsum cung cấp và triển khai, quý khách hàng sẽ được áp dụng chương trình bảo hành sữa chữa hậu mãi.

Công ty TNHH nội thất Dangphuc Gypsum

Địa chỉ: 314/27/1B, Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hoà, Đồng Nai

  • Tp Hồ Chí Minh
  • Bình Dương
  • Đồng Nai
  • Hà Nội

Website: https://tranthachcaogiare.vn

Email: Thachcaoco.ltd@gmail.com

Điện thoại: 0384.669.552

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Chat Zalo HCM
098.153.9345