Giá tấm nhựa Polycarbonate rỗng ruột, đặc ruột chi tiết 2022