Duraflex 2x, Ưu điểm cấu tạo và báo giá tấm lót sàn 2022