Sơn chống thấm Dulux Aquatech, Weathershield có tốt không?