Báo giá lỗ thăm trần thạch cao 300×300, 450×450, 600×600