Làm thạch cao tại Nhơn Trạch, Đồng Nai – Trần vách ngăn