Báo giá trần nhôm Lay-in 60×60 (600×600) T-Black, T-Shaped