Trần nhôm CARO, Báo giá trần Cell 100×100, 150×150, 50×50