Ray trượt giảm chấn DTC, Phụ kiện ray trượt tốt nhất 2022