Phào chỉ thạch cao Vĩnh Tường – Báo giá mới nhất 2022